У периоду од 14-17 септембра 2023. у Сокобањи у Хотелу Моравица одржаће се два национална симпозијума у организацији НАУЗР Србије. 

– /14.-15.09.2023. г./ Тема XXII Симпозијума Друштва медицинских сестара и техничара НАУЗРС је: „Токсичне нефропатије“ Акредитацини број: Д-1-264/23.

Акредитован за лекаре, соматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинке сестрте и здравстене техничаре. Учесницима симпозијума обезбедиће бодове неопходне за обнову лиценце и то: предавачима 8, а пасивним учесницима по 4.

Сатница XXII Симпозијума

14.09.2023. г.

16:00 – 17:00 – Токсичне нефропатије предавање, Смс Даница Митровић – УКЦ Ниш, коаутор смс Загорка Сладојевић – УКЦ Ниш
17:00 – 18:00 – Трансфузиолошка потпора пацијената са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом, Прим. др сци мед Ана Антић – Завод за трансфузију крви Ниш, Коаутор Саша Станојчић – Завод за трансфузију крви Ниш
18:00 – 18:30 – Значај клиничког мониторинга предавање, смт Лазар Јовичић – УКЦ Крагујевац, коаутор мс Слађана Петровић – УКЦ Крагујевац

15.09.2023. г.
10:00 – 11:00 – Хемодијализа предавање, Смс Загорка Сладојевић – УКЦ Ниш
11:00 – 12:00 – Улога медицинске сестре – техничара у лечењу пацијената са остеопорозом и нефропатијом предавање, Смс Анита Тасић – УКЦ Ниш
12:00 – 13:00 – Улога ортопеда у лечењу нефропатије и остеопорозе, Проф.др Иван Мицић – УКЦ Ниш, Медицински факултет Универзитета у Нишу
13:00 – 14:00 Дискусија Модератор групе: Даница Митровић, Ана Антић, Лазар Јовичић, Загорка Сладојевић, Анита Тасић, Иван Мицић

…..

– /16.-17.09.2023. г./ Тема XXIII Симпозијума Друштва медицинских сестара и техничара НАУЗРС је: „Тромбоемболизам савремени терапијски приступ улога медицинских сестара“ Акредитацини број: Д-1-263/23.

Акредитован за лекаре, соматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинке сестрте и здравстене техничаре. Учесницима симпозијума обезбедиће бодове неопходне за обнову лиценце и то: предавачима 8, а пасивним учесницима по 4.

Сатница XXIII Симпозијума

16.09.2023. г.

10:00 – 11:00 – Механичка тромбоектомија сестринске интервенције, смс Наташа Јевтовић – УКЦ Крагујевац
11:00 – 12:00 – Дубинска венска тромбоза,  мс Александра Ивановић – Градски завод за кожне и венеричне болести Београд, коаутор: смс Гордана Весић – Градски завод за кожне и венеричне болести Београд
13:00 – 14:00 – Васкуларни и конгнитивни дефицит са акцентом на васкуларну деменцију,  смт Владислав Миленковић – СБЗПБ Горња Топоница , коаутор: смс Данијела Николић – СБЗПБ Горња Топоница
14:00 – 15:00 – Пауза
16:00 – 17:00 – Плућна емболија, смс Александра Трифуновић – СБ Озрен, коаутор: смс Виолета Томић -СБ Озрен
17:00 -18:00 – Сестринске интервенције код кардиолошких нпроцедура, смс Драгана Стојановић – УКЦ Ниш, коаутор: Јелена Јовановић
18:00 -19:00 – Дискусија – Модератор групе: Наташа Јевтовић, Александра Ивановић, Владислав Миленковић, Александра Трифуновић, Драгана Стојановић.