Друштво медицинских сестара и бабица НАУЗР Србије
ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА: МИОМИР ХОФМАН – СПБП Г.Топоница
ПОДПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА: БОСИЉКА ТОМИЋ – ДЗ Жагубица
СЕКРЕТАР ДРУШТВА: НАТАША ЈЕВТОВИЋ – КЦ Крагујевац

Секције:

ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ДАНИЈЕЛА НИКОЛИЋ – СБПБ Г.Топоница
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: МАРИЈА СТАНКОВИЋ – ОБ Ваљево
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:  I – СВЕТЛАНА РАНЂЕЛОВИЋ – СПБ „Др Славољуб Бакаловић“Вршац, II – АНДРИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ – Спец. болница Сокобања

СЕКЦИЈА МЕДИЦИНЕ РАДА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  СНЕЖАНА МИЛЕНКОВИЋ, ЗЗЗР Железнице Србије, сектор Ниш
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: I – ЗОРИЦА РАДИНОВИЋ – ДЗ Костолац, II – Ана Поповић – ЗЗЗР Ниш
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:  СЛАВИЦА МИЛОВАНЧЕВИЋ – ЗЗЗР Крагујевац

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА СЕКЦИЈА СА ИНФЕКТОЛОШКОМ
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋ – Градски завод за кожне и венеричне болести Београд
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ГОРДАНА СТЕВОВИЋ – УКЦ Ниш
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ – УКЦ Ниш

СЕКЦИЈА ХИРУШКИХ СЕСТАРА И ИНСТРУМЕНТАРА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  МАРИЈА РАЈИЋ JОВИЧИЋ- ОБ Пожаревац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: БИЉАНА БРАНКОВИЋ – ОБ Алексинац
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:

СЕКЦИЈА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА 
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  БОЈАН СТЕВИЋ – ДЗ Пожаревац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: МИЛИЦА РАДИЋ – ДЗ Алексинац
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: НАТАША МИЈОВИЋ – ДЗ Крагујевац

СЕКЦИЈА СТОМАТОЛОШКИХ СЕСТАРА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ВЕРИЦА ЂОРЂЕВИЋ_Завод за ургентну медицину Крагујевац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ИВАНА ЦОЈИЋ-Клиника за денталну медицину Ниш
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: МИРЈАНА ЈАНКОВИЋ-Дом здравља Пожаревац

ОФТАЛМОЛОШКА СЕКЦИЈА 
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: СУЗАНА АНТИЋ – ЗЗЗР Железнице Србије – сектор Ниш
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ЈЕЛЕНА ДОКСАС – ОБ Ваљево ,II подпредседник НАДИЦА МИЈАТОВИЋ-Општа болница Прокупље
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: ЈАСМИНА МИЛАНОВИЋ-Општа болница Пожаревац

СЕКЦИЈА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: СНЕЖАНА РИБАРИЋ – Завод за ургентну медицину Крагујевац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: НЕНАД ВЕЉКОВИЋ – Завод за ургентну медицину Ниш
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:  МИЛКА ГАВРИЛОВИЋ – Општа болница Ужице

СЕКЦИЈА НЕФРОЛОГИЈЕ СА УРОЛОГИЈОМ
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  ДАНИЦА МИТРОВИЋ- УКЦ Ниш
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: МИЛИЦА СТАНКОВИЋ – ОБ Смедерево
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: НАТАША ЈОЦИЋ – Дом здравља Кучево

ХЕМАТООНКОЛОШКА СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ – УКЦ Ниш
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: СОЊА РАЈЧИЋ – ОБ Пожаревац
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: ВЛАДАНА ФРАНЕТА – УКЦ Ниш

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: АЛЕКСАНДРА СТОИЛКОВИЋ – ДЗ Алексинац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: I: МИРА АВРАМОВИЋ – УКЦ Крагујевац,  II: СЛАЂАНА АВРАМОВИЋ ЛАВРО – ОБ Пожаревац
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: ЛИДИЈА МАРКОВИЋ, УКЦ Крагујевац

НЕУРОЛОШКА СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  НАТАША ЈЕВТОВИЋ – УКЦ Крагујевац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: БОЈАНА ВИНЧИЋ – СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:  ВЕСНА ЗЛАТИЋ – ЗЦ Ужице

СЕКЦИЈА СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: СЛАЂАНА МИЈАЛКОВИЋ- Специјалана болница Сокобања
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: МИЛОШ ПЕТКОВИЋ – Институт Нишка бања
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: САБРИНА ЛАЗАРЕВИЋ – СБ Гамзиградска Бања

СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: МАРИЈАНА НИКОЛИЋ – ДЗ Соко Бања
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: БОСИЉКА ТОМИЋ – ДЗ Жагубица
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:  САЊА ПЕТРОВИЋ – ДЗ „Свети Ђорђе“ Топола

ИНТЕРНИСТИЧКА СЕКЦИЈА СА ЕНДОКРИНОЛОШКОМ
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: в.д. ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋ – УКЦ Ниш
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ ГВОЗДЕНОВИЋ – ОБ Ваљево
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:  ДАНИЦА ЖИВИЋ – СБ „Меркур“ Врњачка Бања

ОРЛ СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ДРАГАНА РАДОСАВЉЕВИЋ – УКЦ Крагујевац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ИВАНА РАДОСАВЉЕВИЋ – ЗЗЗР Железнице Србије – сектор Ниш
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: КСЕНИЈА ЗДРАВКОВИЋ – ОБ Крушевац

ПНЕУМОФТИЗИОЛОШКА СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:  ВИОЛЕТА ТОМИЋ – СБ ,,ОЗРЕН,, Сокобања
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: – НЕМАЊА ПРЕДОЈЕВИЋ – УКЦ Крагујевац
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:  АДРИЈАНА ЂОКИЋ- СБ ,,ОЗРЕН,, Сокобања

СЕКЦИЈА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ 
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ВЕЛИБОРКА ПЕШИЋ МИЛИЋ – ДЗ Алексинац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: СУНЧИЦА БАЦИЋ – ДЗ Велика Плана
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ:САЊА БРАНКОВИЋ-ДЗ Ражањ

ТРАНСФУЗИОЛОШКА СЕКЦИЈА
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: МИХАЈЛО МАСЛОВАРИЋ –  Завод за трансфузију крви у Нишу
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ:
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: САША СТАНОЈЧИЋ – Завод за трансфузију крви у Нишу

СЕКЦИЈА СЕСТАРА У ОРТОПЕДИЈИ
ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА:  АНИТА ТАСИЋ – УКЦ Ниш
ПОДПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА: МАРИЈАНА РАДОЈЕВИЋ – Општа болница Ваљево

СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: НОВИЦА МИКИЋ – УКЦ Ниш

СЕКЦИЈА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ, АНЕСТЕЗИЈЕ И РЕАНИМАЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: ЛАЗАР ЈОВИЧИЋ – УКЦ Крагујевац
ПОДПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ – ОБ Пожаревац
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ: МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ – ОБ Крушевац

ажурирано 10.11.2023.