Информацију како постати члан Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије можете добити на телефон (018) 428 4 333, mejl: info@nauzrs.rs или лично на адреси: Обреновићева б.б. Т.П.Ц. „Калча“ ламела Ц, II спрат локал 61.

Подручје деловања Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије је територија Републике Србије, с тим што може да се у складу са одлуком Скупштине учлани у сродне међународне организације.