Дана 05.04.2013 године у сали хотела „Променада“ у Врњачкој бањи, одржана је ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

Оснивачи НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ су:

  • Удружење здравствених радника Ниш,
  • Удружење здравствених радника Браничевског округа и
  • Удружење здравствених радника Златиборског округа.

Дана 08.05.2013 године НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ је добила Решење из АПР-а, чиме је званично отпочела са радом.

Дана 17.05.2013 године у 17 сати у сали хотела „Љубичевски рај“ у Пожаревцу, одржана је ИЗБОРНА СКУПШТИНА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ, и Асоцијацији је приступило Удружење здравствених радника Крагујевац.
На овој Скупштини су верификовани Делегати Скупштине и изабрани Органи и тела НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.