Сажетак ископирајте у онлине пријави из ворда у коме сте га откуцали!

– Сажетак искључиво попунити у форми коју је дао Организатор Конгреса (online prijavi)
– Резиме садржи од 100 до 200 речи.
– Користити Times New Roman, величине фонта 12, са YU тастатуром са коришћењем (шђчћж)
– Наслов писати великим словима и само у пољу „Назив рада“, не и у пољу за сажетак
– У врху (у сажетку) написати: име и презиме аутора и коаутора, титуле и звања, институцију из које долазите и град
– Сажетак треба да садржи:

  • увод,
  • циљ,
  • метод,
  • резултате,
  • закључак,

– Достављени сажеци подлежу рецензији. Ако сажетак задовољи критеријуме аутор ће добити информацију о пријему рада.

Постоје два начина презентовање рада и то: усмено (видео бим) и  постер.

– Молимо да се у свему придржавате пропозиција. У противном, сажеци неће бити штампани.
– Сажетке доставити ИСКЉУЧИВО преко онлине пријаве која се налази на сајту. 

Напомена у вези слања радова за конгрес: Радове искључиво шаљите у предвиђеном року, односно термину који је до организатор!

Предлажемо Вам да резиме рада откуцате у неком другом документу и да га овде само ископирате, тј. да не куцате текст од почетка, него да већ откуцани текст прекопирате у доње поље, због тога што ће се страна повремено освежити па ако предуго држите отворену страну,
можда се деси да се укуцани текст избриште, као и сва поља.