Било какве примедбе, сугестије, питања можете послати на нашу e-mail адресу или писменим путем.

 

Основни подаци:

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
ул. Обреновићева б.б. Т.П.Ц. „Калча“ ламела Ц, II спрат локал 61, 18000 Ниш
Р. Србија

  • телефон/факс: (018) 3411148, (062) 442678
  • е-маил: info@nauzrs.rs
  • ПИБ: 108057951
  • Матични број: 28113196
  • жр: 160-389495-53 Банка Интеса