Друштво медицинских сестара и бабица

Друштво санитарно – еколошких инжињера и техничара

Друштво дијететичара – нутрициониста

Друштво лабораторијских технолога и техничара

Друштво физио и радних терапеута

Друштво фармацеутских техничара

Друштво струковних радиолога и радиолошких техничара

Друштво зубних техничара