1. Презентацију израдити и презентовати у PowerPuint програму, верзије 2003/2007 и новије
2. На првом слајду треба да је видно исписан:

  • назив рада
  • имена аутора и коаутора
  • адреса институције из које долазе аутор и коаутор

3.       Рад се може изложити у ћириличном и латиничном писму
4.       Слике и остале инструкције да буду уочљиве са довољно упадљивим словима.
5.       Рад прилагодити излагању до 7 минута