• Председник: Небојша Вацић – УЗР Ниш
  • Генерални секретар: Ђорђевић Славица -УЗР Браничевског округа

Органи НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ су:

  • Скупштина,
  • Управни Одбор,
  • Надзорни Одбор,
  • Суд части,
  • Председник и
  • Генерални Секретар.