НАУЗР Србије је добровољна, невладина, недобитна, струковна организација са статусом Савеза удружења,организована ради остваривања циљева у области промовисања медицинске струке и науке и едукације свих профила здравствених радника. Савез делује у области струковног организовања свих профила здравствених радника и сарадника Србије.

Подручје деловања Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије је територија Републике Србије, с тим што може да се у складу са одлуком Скупштине учлани у сродне међународне организације.

Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије је добровољна,струковна организација Удружења здравствених радника и здравствених сарадника, наставника стручних и високих школа са територије Републике Србије, основан као савез удружења и могу се колективно учланити-приступити и друге сличне организације ако прихватају Статут.

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ СУ:

 • организовање и мобилизација здравствених радника свих профила са територије Републике Србије на потстицање активности у циљу остваривања заједничких интереса на унапређењу здравствене заштите, здравствене неге,медицинске струке и медицинске науке кроз организовану Континуирану професионалну и медицинску едукацију;
 • заступање стручних интереса чланица;
 • заступање стручних интереса чланица у структурама где здравствени радници делују (социјална заштита,школство,наука);
 • сарадња са Министарством просвете у циљу модернизације образовања, сталног стручног усавршавања, циљаног усавршавања (програма специјализација);
 • сарадња са Министарством науке и заштите животне средине, у циљу прилагођавања високог образовања здравствених радника са европским и светским трендовима,тренутним и сталним потребама здравствене области Републике Србије;
 • старање о здравственим радницима у ситуацијама када им је потребна материјална,социјална или стручна помоћ;
 • предузимање активности у циљу реализације здравствене делатности и стручних задатака у складу са позитивним прописима из области здравства и етичким принципима;
 • сарадња са Средњим, Високим струковним школама, Медицинским факултетима, Фондом здравственог осигурања, Српским лекарским друштвом, и др, и у сарадњи са њима организација семинара, трибина и других активности едукативног карактера;
 • Учешће раду Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и другим коморама у складу са Законом о коморама здравствених радника;
 • координација послова везаних за пружање помоћи својим члановима код запошљавања у земљи и иностранству;
 • залагање за стварање повољнијих услова рада здравстених радника;
 • залагање за учествовање у јавним расправама о нацртима прописа из области здравсвене заштите и њеној организацији и давање предлога и примедби;

АКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ СЕ ОДВИЈАЈУ КРОЗ:

Друштва НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ као организационе облике стручног деловања у оквиру НАУЗРС, и формирају се по појединим гранама медицинске струке и здравствене неге, као и према потребама рада.

Ативности се по правилу реализују путем одржавања научних стручних скупова, едукативних семинара, конгреса, конференција, симпозијума, и слично у смислу континуиране професионалне едукације здравствених радника Републике Србије.