Извештај са XVII конгреса националне асоцијације удружења здравствених радника србије са међународним учешћем (акредитациони бр. Д-1-588/22) за здравствене раднике са територије републике србије.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 03.05.2023. до 07.05.2023. године. Радило се по сесијама у 3  Конгресне сале Хотела Бреза

Конгрес је почео са радом 03.05.2023. године у 17,00 сати, у Конгресној сали Хотела Бреза где је и отворен XVII КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 18 сати почео је Пленарни рад са темом: Безбедна транфузија крви у условима Ковида-19 пандемије, предавач: Прим.др сц.мед. Ана Антић, Завод за трансфузију крви Ниш

Отварању су присуствовали  представници здравствених радника Републике Српске, представници здравствених радника Републике Северне Македоније представници удружења здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Бугарске, представници удружења здравствених радника Србије, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа  из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Београда, Краљева, Тополе и др.

04.05.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15,00 до 19,10 сати. Радила су следећа секције ДМСТБС : – Психијатријска секција, секција нефрологије са урологијом, друштво лабораторијских техничара и технолога , секција медицине рада, педијатријска секција, орл секција, дерматовенеролошка секција са инфектолошком и стоматолошка секција. Присутно 249 учесника Конгреса.

05.05.2022. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 14,00 до 18:00 сати. Радила су следећа Друштва и секције: Друштва бабица и гинеколошко акушерских сестара, секција поливалетне патронаже, офтамолошка секција, хематолошка секција, секција сестара хирушких сестара и инструментара, секција ургетне медицине, друштво физио и радних терапеута, секција сестара у ортопедији, секција сестара интензивне неге и реанимације, секција сестара у рехабилитацији, интернистичка секција и транфузиолошка секција. Присутно 404 учесника Конгреса.

06.05.2022. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13 сати и поподне од 15 до 18 сати. Радиле су следеће секције и Друштва: Секција опште медицине, секција кућног лечења, друштво зубних техничара и друштво фармацеутских техничара, неуролошка секција, пнеумофизиолошка секција, друштво санитарно еколошких онжоњера и техничара, друштво дијететичара нутрициониста и друштво струковних радиолога и радиолошких техничара. Републичко такмичење зубних техничара је организовано 06.05.2023.године у трајању од 12 до 17 часова од стране Националне асоције здравствених радника Републике Србије (НАУЗРС) и  Зуботехничких школа из Београда под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учешће у такмичењу узело је 12 школа из целе Р.Србије са 22 учесника. Присутно 443 учесника Конгреса.

На Конгресу је радило 8 Друштава и 21 секцијa. Укупно је било 16 сесија, дужине 99 сати и 30 минута, што просечно износи 6 сата и 03 минута по сесији. Укупна сатница Едукативнх семинара и Округлих столова је 22 сата, Стручна саопштења 231 су била у трајању од 27 сати и 35 минута.

На XVII Конгресу је одржано Републичко такмичење ученика медицинских школа четвртог разреда образовног профила зубни техничар.

Просечна посећеност по сесији је 58,1 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,96

Укупно регистрованих учесника 17. Конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије је647.

Затварање Kонгреса је било 07.05.2022 године у 10 сати, и донети су следећи ЗАКЉУЧЦИ:

ЗАКЉУЧЦИ:

  • У свим здравственим установама на примарном нивоу формирати Центре за превенцију менталног здравља.
  • У здравственим установама на примарном нивоу које се баве здарвственом заштитом деце ( без обзира на број деце школског узраста у општини) формирати саветовалишта за младе.
  • У обавезној посети патронажне сестре, увести поново посету школске деце у кућној посети. На глобалном нивоу унапредити однос у породици.
  • Промовисати значај здравствене неге на крајњи исход лечења.
  • Као здравствени радници сматрамо да је потребно увести здравствену културу као предмет наставе.Ограничити приуп непримерном јавном садржају деци и ускладити исти са узрастом.
  • Смањити отуђење међу здравственим радницима: Сматрамо да више није само молба већ да је неопходно улагање у сестринску професију, у циљу унапређења образовања и увећања броја запослених из референтних образовних институција за школовање медицинских сестара како би се очувао и  унапредио ниво квалитета у пружању здравствених услуга. Апелујемо да је улагањем у струку медицинских сестара можемо унапредити здравље становништва Републике Србије.

Галерија слика