На IX Симпозијуму главних и одговорних сестара који се одржао у периоду од 16-19 марта 2023. г. у организацији Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије учествовало је 154 главних и одговорних сестара из свих градова Србије са великим бројем предавања, радионица и округлих столова.

АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ  Д-1-587/22

Сипозијум је отворио Председник Националне асоцијације удружења здравствених радника Републике Србије доц. др мед. сци. Небојша Вацић.

Пленарно предавање одражано је на тему „Ноћни рад здравствених радника“ предавач др Драган Вукадиновић, психијатар, субспецијалиста болести зависности, СБПБ, Горња Топоница.

На IX-ом Симпозијуму главних и одговорнх сестара и здравствених техничара Србије, после дуже дискусије донети су следећи закључци:

-Потребно је сагледати кадровске планове за здравствене установе, разлог зато је, велики број медицинских сестара који није способан за сменски рад.

-Предлог са Симпозијума главних и одховорних сестара и здравствених техничара РС, урадити истраживање „Скрининг програм“ за медицинске сестре и здравствене техничаре у сменском раду након 15-20 година рада, како би смо доказали колико нам је потребно проширење кадровских планова и пријем нових медицинских техничара.

-Израдити могућност за покретање захтева за бенифицирани радни стаж месицинских сестара и здравствених техничара који раде у сменском раду, а на основу претходних истраживања о утицају ноћног рада на здравствену и социјалну пробматику.

-Обезбедити формирање радне групе при Министартву Здравља која ће се бавити усавршавањем струке као и проблемима који су део свакодневнице наше професије који настају као резултат утицаја многих штетних утицаја на здравље и самим тим на квалитет рада медицинских сестара и здравствених техничара.

-Израдити стандарде за услоге у раду главних, одговорних и медицинских сестра свих профила, како би се очувао и унапрдио рад у спровођењу радних обавеза које су усмерене на превенцију и очување здравља нације.

-Апелујемо да је улагањем у струку медицинских сестара можемо унапредити здравље становништва Републике Србије зашта је задужен и одговоран здравствени систем Републике Србије.