Централна академија Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије поводом Дана медицинских сестара одржаће се 12. маја 2022. године са почетком у 14 сати у сали Лесковачког културног центра, улица Булевар ослобођења бб Лесковацу. Домачин Централне академије Удружење здравствених радника НА Лесковац.