Критеријуме за награде и признања НАУЗР Србије можете преузети овде.

Поводом обележавања Међународног Дана сестринства који се обележава 12. маја Националана Асоцијација Удружења здравствених
радника Србије расписује Конкурс за доделу награда медицинским сестрама –техничарима и бабицама.

На основу Правилника о додели награда и признања НАУЗРС додељује:

Сребрни и златни знак НАУЗРС

Захтеве са биографијом доставити најкасније до 18. априла 2023. године, Комисији за награде и признања, НАУЗРС, ул. Обреновићева б.б. ТПЦ
КАЛЧА CII-61, 18000 Ниш., мејл: info@nauzrs.rs; infouzrnis@gmail.com.

Неопходно је приложити своју професионалну биографију и копију о добијеним наградама на нивоу матичних Удружења.
Предлози који не испуњавају критеријуме и који стигну после предвиђеног рока неће се разматрати. Комисија за награде и признања разматраће
предлоге и донети одлуку о добитницима признања, 21. априла 2023.године.

Критеријуме за награде и признања НАУЗР Србије можете преузети овде.

Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије
Председник Комисије за награде и признања
СМС Данијела Николић, с.р