(Акредитациони бр. Д-1-270/23 – за здравствене раднике са територије Републике Србије.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 11.10.2023. до 15.10.2023. године. Радило се по сесијама у 3  Конгресне сале Хотела Бреза.

Конгрес је почео са радом 11.10.2023. године у 17,00 сати, у Конгресној сали Хотела Бреза где је и отворен XVIII КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 17 сати почео је пленарни рад са темом – ORGANISATION OF THROMBOSIS & HEMOSTASIS (T&H) SERVICE. How does it function in Stockholm?

Предавач: Проф. др сц. Јован П. Антовић, Coagulation, Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery, & Karolinska University Hospital, Clinical Chemistry, Stockholm, Sweden.

Отварању су присуствовали:  представници здравствених радника Републике Српске, представници здравствених радника Републике Северне Македоније представници удружења здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Бугарске, представници удружења здравствених радника Србије, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа  из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Београда, Краљева, Тополе и др.

12.10.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 15,00 до 19,00 сати. Радила су следећа Друштва и секције: секција хирушких сестара и инструментара, секција нефрологије са урологијом, секција поливалетне патронаже, секција опште медицине, психијатријска екција, секција сестара и техничара у рехабилитацији, друштво физио и радних терапеута, дерматовенеролошка секција са инфектолошком, секција кућног лечења, друштво дијететичара-нутрициониста, друштво санитарно-еколошких инжињера и техничара.

-присутно 296  учесника Конгреса

13.10.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 15,00 до 19:00 сати. Радила су следећа Друштва и секције:  педијатријска секција, офтамолошка секција, трансфузиолошка секција, интернистичка секција са ендокринолошком секцијом, секција интензивне неге, анестезије и реанимације, секција стоматолошких сестара, орл секција, друштво лабораторијских технолога и техничара и секција медицине рада.

-присутно  272 учесника Конгреса

14.10.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13 сати и поподне од 15 до 18 сати. Радиле су следеће секције и Друштва:друштво гинеколошко акушерских сестара, пнеумофизиолошка секција, хематоонколошка секција, неуролошка секција, друштво зубних техничара, друштво струковних радиолога и радиолошких техничара, секција сестара у ортопедији и друштво фармацеутских техничара.

-присутно 235 учесника Конгреса

На Конгресу је радило 9 Друштава и 21 секцијa. Укупно је било 17 сесија, дужине 44 сати и 45 минута, што просечно износи 2 сата и 30 минута по сесији. Укупна сатница Едукативнх семинара и Округлих столова је 21 сат, Стручна саопштења 201 су била у трајању од 23 сата и 45 минута.

Просечна посећеност по сесији је 47,23 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,98

Укупно регистрованих учесника 18 Конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије је803.

Затварање конгреса је било 15.10.2023. године у 10 сати, и донети су следећи ЗАКЉУЧЦИ:

ЗАКЉУЧЦИ:

  • Промовисати значај превентивних и скриниг прегледа становништва свих старосних доби у циљу очувања здравља становништва Р.Србије.
  • Сматрамо да је улагање у сестринску професију неопходно, у циљу унапређења образовања и увећања броја запослених из референтних образовних институција за школовање медицинских сестара како би се очувао и  унапредио ниво квалитета у пружању здравствених услуга.

ПРЕДСЕДНИК

Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије

Др сц.мед. НЕБОЈША ВАЦИЋ