Цена смештаја у Хотелу Бреза  Врњачка Бања:
Пун пансион по особи и по дану  износи 3.500,00 динара, боравишна такса 120,00 динара, осигурање 20,00 динара.
Доплата за 1/1 собе износи 500,00 динара дневно,
доплата за апартмане износи 1.000,00 динара по особи дневно.

– Коришћење затвореног полуолимпијског базена, сауне и сале за стони тенис без
надокнаде.

Пријаве и плаћање:

Galaxy travel doo Niš
Хајдук Вељкова 37 – II -4
+ 381 18 252 858
+ 381 60 488 98 48

galaxytravel181@gmail.com

– 20% авансно најкасније до 25.09.2021.г. на основу испостављеног предрачуна.
– остатак  80%  најкасније до 12.10.2021.г. на основу испостављеног предрачуна